Search This Blog and The Web

Snowflake #004 >>> Vlocka #004

My snowflake #004 was one of my first ones, I ever made. At that time I didn't think about how many "sides" snowflake has. I saw other crocheted snowflakes that had different number of "sides". Later on, I got this book about  snowflakes for my inspiration on crocheting different shapes, and I realized that snowflakes are only six sided due to the water molecules and how they attach themselves to each other. The shape of each snowflake is determined by temperature and by humidity. The most intricate snowflakes come from very cold environment (high clouds). On the other hand plate like looking snowflakes come from low clouds, where it is not so cold.

Step-by-Step directions for Snowflake #004:

1. Chain 8, connect into circle.
2. 12 sc
3. Ch 4, 5 times tr  into same spot, ch 1[stitch into third chain - 6 times tr, ch 1 ] repeat 2 more times and finish sl st.
4. Ch 5, 2 quadruple tr, ch 4 - ch 5 picot - ch 4, 3 quad tr (into the middle of 6 tr st), ch 4 - ch 5 picot - ch 4, [3 quad tr, ch 4 - ch 5 picot - ch 4] five more times (total of 8 three quadruple triple stitches)
5. [ch 10, sc] repeat 7 more times (total of 8)
6. crochet on each ch 10 - [2 sc, 2 dc, 12 tr st, 2 dc, 2 sc] repeat seven more times (8 in total)
7. 10 slip stitches to be at the top of arch, ch 3, four dc, ch 8, ch 7 picot (sl st), ch 7 picot (sl st), ch 8, [five dc, ch 8, ch 7 picot (sl st), ch 7 picot (sl st), ch 8] repeat six more times

Wash the snowflake, starch and stretch.

*******

Moje Vlocka #004 byla jedna z prvnich vlocek, ktere jsem uhackovala. V te dobe jsem jeste nepremyslela o tom kolik stran kazda vlocka doopravdy ma. Vlocky, ktere jsem si vyhledala na netu mely kazda ruzny pocet stran. Jednou dne se mi do ruky dostala tato kniha, kterou jsem se chtela inspirovat k hackovani ruznych vlocek. Pri prohlizeni knihy jsem si uvedomeila, ze kazda vlocka ma puze 6 stran z duvodu molekularnihgo usporadani vody (H2O). Pricemz vlhkost a teplota (v tomto pripade zima) vzduchu ovlivnuje, jak vlocka bude vypadat. Cim studenejsi vzduch tim slozitejsi tvary vlocek.

Zde je postup na Vlocku # 004:

1. Zacneme na 8 ocek.
2. Uhackujeme 12 kr. sloupku
3. Uhackujeme 3 ocka a do stejneho mista uhackujeme pet 3x nahazovanych dl sl., 1 ret. ocko [do tretiho ocka uhackujeme sest 3x nahazovanych dl sl, 1 retiz. ocko] opakovar jeste 2x a spojime ret.ockem
4. 5 retiz ok , dva 4x nahaz dl sl, 4 ret. ocka - 5 ret. ok spojit - 4 ret ocka, tri 4x nahaz dl sl (do stredu 6ti sloupku v predchazejici rade), 4 ret. ocka - 5 ret. ok spojit - 4 ret ocka, [tri 4x nahaz dl sl , 4 ret. ocka - 5 ret. ok spojit - 4 ret ocka,] jeste 5x (celkem 8 tri-ctyrikrat nahaz dl sl)
5. [10 ret ok, krat sl] opakovat jeste 7x (celkovy pocet 8)
6. Na kazdem retisku z  deseti ocek uhackovat [2 krat sl, 2 dl sl, dvanact 3x nahazovanych dl sl, 2 dl sl, 2 krat sl] opakovat jeste 7x (celkem 8)
7. uhackovat po obvodu predesle rady 10 spojovacich ocek aby jste se dostaly na vrch obloucku, uhackovat 3 ret oka, 4 dl sl, 8 retizkovych ok, pak 7 ret ok - spojit, 7 ret ok - spojit, 8 retizkovych ok, [pet dl sl, 8 retizkovych ok, pak 7 ret ok - spojit, 7 ret ok - spojit, 8 retizkovych ok] opakovat jeste 6x

Vyprat, naskrobit a vypnout.